Kat’alog

Sesli Makale

İstanbul’un Suları

İstanbul’un Suları İstanbul denizlerle çevirli bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen susuzluk ve kuraklık tarihin her döneminde özellikle yaz mevsimleri şehrin başlıca sorunlarından olmuştur. ...